Kurs Ceremoniarza

W związku z małą liczbą chętnych – kurs na ceremoniarza w tym roku nie odbędzie się. Zapraszamy do zapisu za rok

 

 

Ogólne informacje o Kursie Ceremoniarza

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich w parafii, pomoc w organizowaniu uroczystości liturgicznych i wsparcie dla duszpasterzy w różnorodnych inicjatywach parafialnych.

Kandydat na ceremoniarza powinien spełniać następujące warunki:

  1. Osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej.
  2. Promowany lektor z dwuletnim stażem (promocja lektorska najpóźniej w 2015)
  3. Skierowanie od Księdza Proboszcza.
  4. Zgoda rodziców dla niepełnoletnich kandydatów.

Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów. Prosimy księży o życzliwe wsparcie dla wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy
Ks. Konrad Biskup

djmedia:7